Hot Products  
เซนจูเรีย ฟิชออยล์ ชนิด 50 แคปซูล
(USA)
[อ่านต่อ]
เซนจูเรีย แคลเซียม โททอล ชนิด 60 เม็ด
(USA)
[อ่านต่อ]
เอวา เก๋ากี้สกัด
โกจิ เบอร์รีสกัด
[อ่านต่อ]
 
 
   
Home
Products
Aboutus
Contactus
Shopping  
 

ตัวแทนจำหน่ายภาคอีสาน

ลำดับ
ชื่อ
ที่อยู่
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัส
เบอร์โทร
1
ร้านยาดีเภสัช
2181 ถนนสุนทรพิพิธ
 
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
043-331-579
2
ร้านชิตเจริญเภสัช
86/45-46 ถ.ประชาสโมสร
 
เมือง
ขอนแก่น
40000
043-241-877
3
ร้านบ้านเภสัช
17/8-9 ถ.พาณิชย์เจริญ
 
พล
ขอนแก่น
40120
043-414-936
043-414-959
4
ร้านซิง ซิง เภสัช
29/1 หมู่ 5 ตลาดโนนหัน ถนนมะลิวรรณ
โนนสะอาด
ชุมแพ
ขอนแก่น
40290
043-391-017
5
ร้านยิ่งง้วนตึ้ง
127-129 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง
 
ชุมแพ
ขอนแก่น
40130
043-331-379
6
ร้านอ่างทองฟาร์มาซี
30 ถนนประชาสโมสร
 
เมือง
ขอนแก่น
40000
043-237-186
7
ร้านเต๊ก ฟาร์มาซี
171/1 ถนนนิมิตเมือง
 
กระนวน
ขอนแก่น
40170
043-251-118
8
ร้านไท้แซโอสถ
304/2
 
พล
ขอนแก่น
40120
 
9
Sunshine Drug
280 ถ.ศรีจันทร์
 
เมือง
ขอนแก่น
40000
043-223-970
10
หมู่เฮาฟาร์มาซี
56 ถ.เทศบาล
 
ปากช่อง
นครราชสีมา
30130
044-280-187
11
ร้านเวชกิจโอสถ
233 ถนนจอมพล
ในเมือง
เมือง
นครราชสีมา
30000
044-242-336
12
ร้านสมบูรณ์สุขฟาร์มาซี
204 ถ.ประจักษ์
ในเมือง
เมือง
นครราชสีมา
30000
044-244-418
13
ร้านนครเภสัช
10 หมู่ 2 ถนนเจริญดี
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
044-641-165
14
ร้านไทยพัฒนาฟาร์มาซี
94 หมู่ 2
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
บุรีรัมย์
31210
044-641-036
15
ร้านศรีจันทร์ ฟาร์มาซี
574/3 ถนนเทพลีลา
 
เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
45150
043-530-160
16
ร้านวีระเภสัช
122 ถนนหายโศก
 
เมือง
ร้อยเอ็ด
45000
 
17
ร้านธนโรจน์โอสถ
37/11-12 ถนนหายโศก
 
เมือง
ร้อยเอ็ด
45000
 
18
ร้านคางเล้งตึ้ง
162 ถนนสุริยะเดชบำรุง
ในเมือง
เมือง
ร้อยเอ็ด
45000
 
19
ร้านประสานเภสัช
1502/47 ถนนขุขันธ์
เมืองเหนือ
เมือง
ศรีสะเกษ
33000
045-611-587
20
ร้านชัยวัฒน์เภสัช
1773/14 ม.14 ถ.รัฐพัฒนา
ธาตุเชิงชุม
เมือง
สกลนคร
47000
042-711-480-1
21
ร้านวิทยาเภสัช
1717/12 ถ.ประชาราษฎร์
 
เมือง
สกลนคร
47000
042-714-235
22
ร้านสว่างเภสัช
45 ม.11 ถ.นิตโย
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
042-721-106
23
ร้านอุดรโอสถ
31 ม.11
 
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
042-721-077
24
ร้านแสงเจริญเภสัช
21/2 ต
พังโคน
พังโคน
สกลนคร
47160
 
25
ร้านสมบูรณ์สุขฟาร์มาซี
910/9 (ทางเข้าตลาด บ.ข.ส.) ตลาดโพธิ์ชัย ถนนประจักษ์
 
เมือง
หนองคาย
43000
042-411-019
26
ร้านทองดีเภสัช
288/144-145 ถนนวิชิตศิลป์
 
เมือง
อำนาจเจริญ
37000
 
27
ร้านธนพลเภสัช
185/2-3 ถ.ชวลิต
 
กุมภวาปี
อุดรธานี
41110
042-331-709
28
ร้านนำชัยเภสัช
103/1 ม.14 ตลาดหนองบัว
หมากแข้ง
เมือง
อุดรธานี
41000
042-204-5281*
29
ร้านแสงชัยโอสถ
161 ถนนชนบทบำรุง หมู่ 6
บ้านผือ
ผือ
อุดรธานี
41160
042-281-071
30
ร้านฮั้วเฮงโอสถ
71 ตลาดไทย - อีสาน ถนนโพธิ์ศรี
 
เมือง
อุดรธานี
41000
 
31
ร้านไพบูลย์โอสถ
392 ตลาด 5 แยก ถนนโพธิ์ศรี
 
เมือง
อุดรธานี
41000
042-222-492
32
ร้านเรืองเวชเภสัช
358 ถนนหมากแข้ง
 
เมือง
อุดรธานี
41000
042-221-980
33
ร้านรวมยาเภสัช
92 ถนนโพธิ์ศรี
หมากแข้ง
หมากแข้ง
อุดรธานี
41000
042-221-757
34
ร้านยาดีเภสัช
101-103 ถนนพรหมเทพ
 
เมือง
อุบลราชธานี
34000
045-221-416
 
   
Copyright 2006 by Bio Panax Development (Thailand) Co., Ltd. E-Mail : Info@biopanax.com