Hot Products  
เซนจูเรีย ฟิชออยล์ ชนิด 50 แคปซูล
(USA)
[อ่านต่อ]
เซนจูเรีย แคลเซียม โททอล ชนิด 60 เม็ด
(USA)
[อ่านต่อ]
เอวา เก๋ากี้สกัด
โกจิ เบอร์รีสกัด
[อ่านต่อ]
 
 
   
Home
Products
Aboutus
Contactus
Shopping  
 

ตัวแทนจำหน่ายภาคใต้

ลำดับ
ชื่อ
ที่อยู่
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัส
เบอร์โทร
1
ร้านมานะชัยเภสัช
84 ถ.มหาราช
ปากน้ำ
เมือง
กระบี่
81000
075-630-329
2
ร้านสุวรรณาเภสัช
31 - 33 ถนนพัฒนา
ปากน้ำ
เมือง
กระบี่
81000
075-620-474
3
ร้านซิตี้ ฟาร์มาซี
39-41 ถนนพัฒนา
ปากน้ำ
เมือง
กระบี่
81000
 
4
ร้านตำรับยา
31 ถนนมหาราช ซอย 10
 
เมือง
กระบี่
81000
 
5
ห้างขายยาเซียมกวง
94-96 ถนนศาลาแดง
ท่าตะเภา
เมือง
ชุมพร
86000
077-511-806
6
ร้านแสงจันทร์พาณิชย์
29-31 ถนนชูแข 4
 
หลังสวน
ชุมพร
86110
077-541-440
7
ร้านมุ้ยจึงเภสัช
133-135 ถนนปรมินทรมรรคา
 
เมือง
ชุมพร
86000
 
8
ร้านจิ้นเส็งโอสถ
037 หมู่ 5 ตลาดสวี ถนน รักษนรกิจ
นาโพธิ์
สวี
ชุมพร
86130
 
9
ร้านอุดมเภสัช
8 ถนนชูแข 3 ตลาดหลังสวน
 
หลังสวน
ชุมพร
86110
 
10
ร้านก้องกิจเภสัช
18 - 20 ถ.กันตัง
ทับเที่ยง
เมือง
ตรัง
92000
075-218-976
075-218-391
11
ร้านย่งคังตึ้ง
130 ถ.หลังตลาด
ทับเที่ยง
เมือง
ตรัง
92000
075-218-137
12
ร้านชัยเภสัช
5 ตลาดย่านตาขาว ถนนวรคีรี
 
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
 
13
ร้านนิวัติเภสัช
22-24
ทับเที่ยง
เมือง
ตรัง
92000
075-218-426
14
ร้านบุญเจริญเภสัช
89/14 ตลาดท่ากลาง ถนนสถานี
 
เมือง
ตรัง
92000
 
15
ร้านทรงซิวเภสัช
255 ม.6 ถนนชนปรีดา
ปากแพรก
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
075-411-053
16
ร้านต้นยาฟาร์มาซี
1633 ถนนเนรมิต
ท่าวัง
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-343-846
17
ร้านสว่างโอสถ 2
1663/2 ถ.ราชดำเนิน
 
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
 
18
ร้านหมอยาเภสัช
1087/1 ถ.ยมราช (ตรงข้ามตลาดแม่สมจิตร)
คลัง
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
 
19
ร้านเจริญเภสัช
1509/37 ถนนยมราช
 
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
 
20
ร้านสองเภสัชกร
416 ตลาดทุ่งสง ถนนชนปรีดา
 
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
 
21
ร้านฐิติพรเภสัช
114 หมู่ 2 ถนนท่ายาง ตลาดทุ่งใหญ่
ท่ายาง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
 
22
ร้านมายด์เภสัช
4/29 ม.1 ถ.กะโรม
โพธิ์เสด็จ
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-345-626
23
ร้านสว่างโอสถ 1
1599 ถนนจำเริญวิถี
ท่าวัง
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-341-524
24
ร้านนครเชาว์เภสัช
1343/13 ถ.ราชดำเนิน
คลัง
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-314-962
25
ร้านศักดาเวชการ
1631/5 ถ.เนรมิต
ท่าวัง
เมือง
นครศรีธรรมราช
80000
075-356-190
075-342-945
26
ร้านมิตรยาเภสัช
94/4 ถนนเพชรเกษม
 
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
 
27
ร้านศาลายา
54/1 ถนนเพชรเกษม
 
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
 
28
ร้านสุรินทร์เวชภัณฑ์
25 ถนนสู้ศึก
 
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
77110
 
29
ร้านประจวบเภสัช
184 ถนนพิทักษ์ชาติ
 
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
77110
 
30
ร้านศรีฟ้าโอสถ
34/11 ถ.เพชรเกษม
 
หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
77110
 
31
ร้านพี เอ็น ฟาร์มาซี
30 ถ.พิพิธ
อาเนาะรู
เมือง
ปัตตานี
94000
 
32
ร้าน ธีระเภสัช
6 ถ.พิพิธ
 
เมือง
ปัตตานี
94000
 
33
ร้านเสรีเภสัช
49 ม.2 ถนนเพชรเกษม
โคกกลอย
ตะกั่วทุ่ง
พังงา
82130
076-581-726
34
เติมศักดิ์โอสถ
82 ถ.ศรีเมือง
 
ตะกั่วป่า
พังงา
82110
076-421-433
35
ร้านเจริญโอสถ
14 ถนนโพธิ์สะอาด
คูหาสวรรค์
เมือง
พัทลุง
93000
 
36
ร้านแสงไทยเภสัช
36 ถนนโพธิ์สะอาด
คูหาสวรรค์
เมือง
พัทลุง
93000
 
37
ร้านฮุยก๊กฟาร์มาซี
51 ถนนเพ็ญศรี
ตะพานหิน
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
 
38
ร้านเม้งฟาร์มาซี
47-48 ถนนประเทืองถิน
 
บางมูลนาก
พิจิตร
66120
056-631-311
056-631-348
39
ร้านหมอยา
8/99 ถ.ศรีมาลา
ในเมือง
เมือง
พิจิตร
66000
055-409-244
40
ร้านซุปเปอร์ชีฟ (คลังยา)
46/5 ต
รัษฎา
เมือง
ภูเก็ต
83000
 
41
ร้านพี.พี.เภสัช
183/37 ถนนพังงา
ตลาดใหญ่
เมือง
ภูเก็ต
83000
 
42
ร้านธีระโอสถ
83 ถนนพังงา
ตลาดใหญ่
เมือง
ภูเก็ต
83000
 
43
ร้านสันติเภสัช
156/2 ถนนพังงา
ตลาดใหญ่
เมือง
ภูเก็ต
83000
 
44
กิ่งแก้วฟาร์มาซี แอนด์ เฮลท์แคร์
74/13-15 ถ.วิชิตสงคราม
 
เมือง
ภูเก็ต
83000
076-248-172
45
ร้านเจริญเภสัช
52 ถ.ระนอง
ตลาดเหนือ
เมือง
ภูเก็ต
83000
076-213-407
46
ร้านบ้านโอสถ
189/3 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี
เทพกระษัตรี
ถลาง
ภูเก็ต
83110
076-311-945
47
ร้านย่งอันตึ้ง
500 ถ.สิโรรส
 
เมือง
ยะลา
95000
 
48
ร้านปักกิ่ง ฟาร์มาซี
60 ถ.ยะลา
 
เมือง
ยะลา
95000
 
49
ร้านเชาว์วัยเจริญโอสถ
31/3-4 ถ.เรืองราษฎร์
เขานิเวศน์
เมือง
ระนอง
95000
077-811-463
50
ร้านอิ่มอุดมโอสถ
69/4 ตลาดหาดใหญ่ใน
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
074-252-094
51
ร้านลัคกี้ฟาร์มาซี
396 ถ.ราษฎร์อุทิศ
คอหงส์
หาดใหญ่
สงขลา
90110
074-359-495
52
หสม.เพื่อนเภสัช
60/88 ถนนกาญจนวณิชย์
เขารูปช้าง
เมือง
สงขลา
90000
074-311-471
53
ร้านโชติเภสัช
120 ถ.นิพัทธ์ภักดี
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
074-231-757
54
ร้านเภสัชวันดี
139/2 ถนนราษฎร์อุทิศ 1
บ่อยาง
เมือง
สงขลา
90000
074-437977
55
ร้านตลาดฟาร์มาซี
265/6 ม.2 ถ.ถนัดสร้างพัฒนา ตลาดปาดังเบซาร์
 
สะเดา
สงขลา
90120
074-521414
56
ร้านด่านนอกฟาร์มาซี
90/10 ถ.กาญจนวนิช
 
สะเดา
สงขลา
90120
 
57
ร้านไทยจังโหลนเภสัช
105/1 ม.7 ตลาดจังโหลน ถ.กาญจนวนิช
 
สะเดา
สงขลา
90120
 
58
ห้างขายทองอุดมทรัพย์
1041 ตลาดหาดใหญ่ใน
 
หาดใหญ่
สงขลา
90110
 
59
ร้านฮ่วยซุนตึ้ง
1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
 
60
ศูนย์ยาศุภรังสรรค์
149/2-3 ถนนศุภรังสรรค์
 
หาดใหญ่
สงขลา
90110
 
61
ร้านแข่งเซี้ยงฟาร์มาซี
36 ถนนมนตรี 1
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
074-348-738
62
ร้านว.จุติเภสัช
41 ซอย 2 ถนนจุติอนุสรณ์
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
 
63
ร้านชัยเภสัช
55 ถ.เพชรคีรี
บ่อยาง
เมือง
สงขลา
90000
 
64
ร้านสงขลา ฟาร์มาซี
133/1 ถ.วิเชียรชม
บ่อยาง
เมือง
สงขลา
90000
074-321-630
65
หจก.หาดใหญ่วีอาร์ดรักสโตร์
59 ถนนเชื่อมรัฐอุทิศ
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
074-236-994
66
ร้านเจริญสุขเภสัช
251/1 ตลาดสด ถนนเพชรเกษม
หาดใหญ่
หาดใหญ่
สงขลา
90110
074-243-822
67
ร้านนาสารฟาร์มาซี
123 ตลาดนาสาร
 
นาสาร
สุราษฎร์ธานี
84120
 
68
ร้านสมุนไพรวังพรม
297/5 ซ.บัญชา ถ.ตลาดใหม่
 
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-281-196
69
ร้านสนั่นฟาร์มาซี
129/6-7 ตลาดบ้านส้อง
 
เวียง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-361-406
70
ร้านเต็กอังตึ้ง
350 ถนนหน้าเมือง
 
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
 
71
ร้านจุฬามาศเภสัช
78 ถนนศรีเวียง
 
นาสาร
สุราษฎร์ธานี
84120
 
72
ร้านคลังยาเภสัช
628/14 ถนนหน้าเมือง
 
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
077-284-243
73
ร้านสุราษฎร์เภสัช
144 ถนนชนเกษม
 
เมือง
สุราษฎร์ธานี
84000
 
 
   
Copyright 2006 by Bio Panax Development (Thailand) Co., Ltd. E-Mail : Info@biopanax.com