ไบโอชิเซ็น

ไบโอชิเซ็น

Bioshisen ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น


 คอลลาเจนเปปไทด์จากปลาทะเล ผ่านการคัดสรรอย่างดี

ทำให้มีขนาดโมเลกุลเล็ก และมีความสม่ำเสมอกัน สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็ว

 เลือกสินค้าตามเงื่อนไข