แปะก๊วย (Ginkgo biloba L.)

แปะก๊วย (Ginkgo biloba L.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบมีลักษณะคล้ายพัด ใบของแป๊ะก๊วยถูกใช้ในทางการแพทย์ของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงในปี ค.ศ.1436 โดยใช้สมุนไพรแป๊ะก๊วยในการบำบัดอาการไอ หอบหืด และภาวะภูมิแพ้ต่างๆ ในช่วง 40ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผลการศึกษาวิจัยกว่า 400 เรื่องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ที่ยืนยันในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย

Read more ...

เห็ดหลินจือ (Lingzhi)

เห็ดหลินจือ (Lingzhi) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ganoderma lucidum (Fr.) Karst ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ กันไปตามท้องถิ่นเช่น เห็ดหมื่นปี เห็ดอมตะ เห็ดจวักงู ชื่ออังกฤษคือ Holy mushroom แปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์หรือ Lacquered mushroom แปลว่าเห็ดที่มีผิวเหมือนทาแลคเกอร์ ในประเทศจีนเรียกเห็ดนี้ว่าLingzhi ส่วนในญี่ปุ่น เรียกว่า Reishi

Read more ...

เก๋ากี้ (GOJI BERRY) เก๋ากี้ (GOJI BERRY) หรือ Lycium Barbarum เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งตระกูลเบอร์รีสีแดงมีลักษณะเป็นเมล็ดเล็กๆ ที่นิยมรับประทานในหมู่ชาวจีน ผลที่สุกแล้วจะมีสีแดงเหมือนเลือด จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า "ฮ่วยกี้" เป็นยาบำรุงชั้นดี มีฤทธิ์ปานกลาง

Read more ...