โคเอนไซม์ คิวเทน (Co-enzyme Q10)

โคเอนไซม์ คิวเทน (Co-enzyme Q10) เป็นสารที่มีคุณสมบัติคล้ายวิตามิน ละลายได้ในไขมัน มีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกายและร่างกายสามารถผลิตได้เอง พบในเซลล์ทุกเซลล์ที่มีชีวิตมีความจำเป็นต่อร่างกายในร่างกายจะพบ โคเอนไซม์ Q10 มากในเซลล์กล้าม เนื้อหัวใจ เพราะเป็นอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานมาก


สารานุกรมวิตามินและเกลือแร่ได้กล่าวถึงโคเอนไซม์ Q10 ไว้ว่าโคเอนไซม์ Q10 เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสร้างพลังงานให้สิ่งมีชีวิต โคเอนไซม์ Q10 จึงเป็นสารสำคัญทางชีวเคมีที่ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์หลักในกระบวนการที่ทำการเปลี่ยนแปลงอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต และไขมันให้อยู่ในรูปของพลังงานที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ เนื่องจากโคเอนไซม์ Q10 มีหน้าที่สำคัญในกระบวนการสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายดังนั้นเมื่อระดับของโคเอนไซม์ Q10 ลดลงก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย

มีรายงานเกี่ยวกับโคเอนไซม์ Q10 ว่ามีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรค กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และสิ่งสำคัญคือมีผลต่อการทำงานของระบบหัวใจ พบว่าโคเอนไซม์ Q10 ช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างชัดเจน ถ้าหากขาดโคเอนไซม์ Q10 กล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแรงลงและทำงานได้ไม่ดี

จากรายงานดังกล่าวทำให้มีการใช้ โคเอนไซม์ Q10 เกี่ยวกับการช่วยบำรุงหัวใจอย่างกว้างขวาง และในญี่ปุ่น 10%ของคนญี่ปุ่นมีการรับประทานโคเอนไซม์ Q10 เป็นประจำนอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยยืนยันว่าในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว หัวใจโต โรคไต และโรคเหงือกจะมีระดับ โคเอนไซม์ Q10 ต่ำกว่าปกติ จึงทำให้มีการจ่าย โคเอนไซม์ Q10 ให้กับผู้ป่วยอย่างมากมาย

คุณสมบัติสำคัญอีกประการของโคเอนไซม์Q10 เป็นผลมาจากโครงสร้างทางเคมีที่มีลักษณะเด่นในการจับกับอนุมูลอิสระในกระแสเลือดซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระได้ เพราะในแต่ละวันร่างกายจำเป็นต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช้เผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน ซึ่งกระบวนการหายใจดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอนุมูลอิสระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า แสง UV ความเครียดและสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่เพิ่มการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายซึ่งสวนทางกับปริมาณ โคเอนไซม์ Q10 ที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้เซลล์ต่างๆของร่างกายถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระได้ง่ายทำให้เซลล์เสื่อมสภาพ และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ

นอกจากนี้โคเอนไซม์ Q10 ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมายเช่น เป็นโคเอนไซม์ซึ่งจำเป็นต่อการสังเคราะห์ของเนื้อเยื่อในผิวหนังและอวัยวะอื่นๆของร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพของสายตา ระบบภูมิคุ้มกัน ปกป้องตับจากสารพิษต่างๆ และช่วยในการผลิตสาร carnitine, interferon, และ prostaglandin E1


ประโยชน์ของ โคเอนไซม์ Q10

1.โรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไป Q10 จะยับยั้งไม่ให้โคเลสเตอรอลจับเป็นก้อนอุดตันเส้นเลือด ใช้ในการรักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจล้มเหลวเนื่องจากเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ (Congestive heart failure) ทั้งนี้เนื่องจากความรุนแรงของโรคผู้ป่วยโรคหัวใจดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับการขาดโคเอนไซม์ Q10 ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับโคเอนไซม์ Q10 จึงทำให้หัวใจทำงานได้ดียิ่งขึ้น เคยมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า 2,500 คนแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลุ่มหนึ่งได้รับโคเอนไซม์ Q10 อีกกลุ่มหนึ่งให้ยาหลอกเป็นเวลา 12 เดือน ผลปรากฏว่า 80%ของผู้ป่วยที่ได้รับโคเอนไซม์ Q10 ทุกวันๆละ 100 มิลลิกรัมมีอาการดีขึ้นอย่างชัดเจน

ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีการทำวิจัยไว้ถึง 25 ชิ้น พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 70 มีอาการดีขึ้นจากโรคหัวใจ โดยมีการศึกษาครั้งหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Therapeutics พบว่าการใช้โคเอนไซม์ Q10 เป็นอาหารเสริมทำให้หัวใจสูบฉีดโลหิตได้มากกว่า 15.7 เปอร์เซ็นต์ และทำให้การออกกำลังกายได้นานขึ้น 25.4 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมักมีอาการขาดโคเอนไซม์ Q10 ร่วมด้วย ดังนั้นการรับประทานโคเอนไซม์ Q10 อาจจะช่วยให้อาการความดันโลหิตสูงดีขึ้น

2.โรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์คินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทที่พบได้มากที่สุด การได้รับโคเอนไซม์ Q10 เข้าไปในร่างกายสามารถช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้เนื่องจากใน โคเอนไซม์ Q10 มี ฟีนีลอะลานิน (Phenylalanine) ช่วยการทำงานของต่อมไทรอยด์ให้กระตุ้นการเผาผลาญของร่างกาย ทำให้รู้สึกสดชื่นตื่นตัว ลดความซึมเศร้า ช่วยให้ความจำและระบบประสาททำงานได้ดีขึ้น และเนื่องจากคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งสามารถช่วยปกป้องการทำลายของอนุมูลอิสระในสมองได้ จากการศึกษาพบว่าการให้โคเอนไซม์ Q10 เป็นอาหารเสริมช่วยชะลอความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบประสาทและสมองได้

3.ลดริ้วรอยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนัง โคเอนไซม์ Q10 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึงมีการนำ โคเอนไซม์ Q10 มาใช้เป็นเครื่องสำอางสำหรับลดการเกิดริ้วรอย ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังจากแสงแดด (Photo aging) กล่าวคือ รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จะทำให้เกิดการผลิตอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนี้ก็จะทำอันตรายต่อไขมัน โปรตีน และสารพันธุกรรมในเซลล์ผิวหนัง ทำให้เกิดริ้วรอย หมองคล้ำได้ มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของ โคเอนไซม์ Q10 ว่าสามารถทำให้ความลึกของริ้วรอยลดลง โดยให้กลุ่มทดลองใช้ครีมที่มีส่วนผสมของโคเอนไซม์ Q10 อยู่ 0.3% ทารอบดวงตาเป็นเวลานาน 6 เดือน พบว่าความลึกของริ้วรอยลดลงถึง 27% เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของโคเอนไซม์ Q10 อยู่ ดังนั้นโคเอนไซม์ Q10 จึงมีส่วนช่วยลดริ้วรอยและชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังได้เป็นอย่างดี และโคเอนไซม์ Q10 ยังเป็นสารสำคัญในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ผิว ช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรง นอกจากนี้โคเอนไซม์ Q10 ยังช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนในเซลล์ผิวทำให้ผิวแน่น ยืดหยุ่นได้ดี ช่วยให้แผลหายได้เร็วขึ้น

4.โรคเกี่ยวกับเหงือก เหงือกทำหน้าที่ในการยึดและพยุงฟันให้คงอยู่ในช่องปาก โรคเหงือกที่เป็นปัญหาและพบได้บ่อยเกิดจากคราบจุลินทรีย์ที่ถูกปล่อยให้สะสมอยู่บนตัวฟัน ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ จากการวิจัยพบว่าการรับ โคเอนไซม์ Q10 เข้าไปในร่างกายจะช่วยลดและบรรเทาอาการเหงือกบวมรวมถึงอาการฟันโยก (Periodontitis) ได้

5.อื่นๆ เนื่องจากคุณสมบัติของการมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโคเอนไซม์ Q10 ทำให้สามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้ ยังมีการศึกษาบางชิ้นที่แสดงว่าโคเอนไซม์ Q10 ให้ผลดีต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย อีกทั้งมีงานวิจัยพบว่าในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระดับโคเลสเตอรอลสูงในกระแสเลือด และผู้ที่ได้รับยากลุ่ม Statin ผู้ป่วยดังกล่าวควรจะรับประทานโคเอนไซม์ Q10 เพราะยากลุ่มดังกล่าวส่งผลต่อการยับยั้งสร้างโคเอนไซม์ Q10ในร่างกาย


เอกสารอ้างอิง

1. FL Rosenfeldt, SJ Haas, H Krum, A Hadj, K Ng1, J-Y Leong and GF Watts. Coenzyme Q10 in the treatment of hypertension: a meta-analysis of the clinical trials. Journal of Human Hypertension. 2007. 21, 297-306.

2. Giuseppe Caso, MD, MSc, PhD., Patricia Kelly, DO, Margaret A. McNurlan, PhD., and William E. Lawson, MD. of Coenzyme Q10 on Myopathic Symptoms in Patients Treated With Statins. Elsevier Inc. All rights reserved. 2007 (Am J Cardiol 2007;99:1409-1412)

3. C. Giusippe et. Al., Effect of Coenzyme Q10 on Myopathic Symptoms in Patients Treated with Staitin. Am J. Cardiol .2007:99:1409-12

4. R. FL. Et. al, Coenzyme Q10 in the treatment of hypertension: a meta-analysis of the clinical trials, J Human Hypertension 2007:21:297-306

5. Langsjoen, P.H, Potential Role of Concomitant Coenzyme Q10 with statins for patients with hyperlipidemia. Current Topics in Nutraceutical Research 2005;3:149-158