น้ำมันปลา (Fish Oil)

น้ำมันปลา ( Fish Oil) เป็นน้ำมันที่สกัดจากเนื้อปลาทะเล เช่น ปลาทู ปลาโอ ปลาซาบะ ปลาทูน่า มีปลาน้ำจืดชนิดเดียวที่ให้น้ำมันปลาที่ดีคือ ปลาแซลมอน

ช่วงระหว่างปี ค.ศ.1970 จนถึงปี ค.ศ.1980 นักวิจัยพบว่าชาวเอสกิโม ที่มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์คือ รับประทานปลาเป็นอาหารหลักนั้นมีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำที่สุดในโลก

อ่านเพิ่มเติม...

แคลเซียมกับเด็ก

วัยเด็กวัยแห่งการเจริญเติบโต

วัยเด็ก (แรกเกิด – อายุ 14 ปี) เป็นช่วงที่มีการขยายของกระดูก ทั้งในด้านขนาด, รูปร่าง, สัดส่วน ช่วงนี้กระดูกก็จะมีอัตราการสร้างมากกว่าการสลาย เพราะเป็นวัยที่สามารถสะสมมวลกระดูกและมีประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียมได้มากที่สุด เพื่อการเพิ่มความสูงและป้องกันภาวะกระดูกพรุนในวัยสูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

น้ำมันปลากับเด็ก

วัยเด็กวัยแห่งการเรียนรู้

สมองของเด็กมีการเรียนรู้มากกว่าผู้ใหญ่นับพันเท่า เพราะเด็กจะเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาปะทะ ซึ่งหากมีการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้มากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เซลล์สมองสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระบบความคิด ความจำ มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม...