สารสกัดจากเปลือกสน (Pine Bark Extract)

คือ สารที่สกัดได้จากเปลือกของต้นสนมาริไทม์ฝรั่งเศส มีชื่อทางการค้าเป็นรู้จักว่า “พิกโนจีนอล® (Pycnogenol®)” ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1947 มีงานวิจัยและรายงานถึงสรรพคุณว่า มีความหลากหลายของผลทางชีวภาพ เพราะมีสารประกอบที่มีประโยชน์อยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่น่าสนใจที่สุด คือ “โปรแอนโธไซยานิดิน” (Oligomeric Proanthocyanidin Complexes - OPCs)

อ่านเพิ่มเติม...

บิลเบอร์รี่ (Bilberry)

ดวงตาเป็นอวัยวะที่ต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลา ยิ่งโดยเฉพาะรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น การใช้โทรศัพท์มือถือ, ผู้ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมง รวมถึง ผู้ที่ต้องทำงานท่ามกลางสายลมและแสงแดดเป็นเวลานาน จึงทำให้ดวงตามีการใช้งานหนักมากขึ้น ซึ่งโรคที่เกี่ยวกับดวงตานั้น สามารถเกิดได้จากทั้งการเสื่อมสภาพจากส่วนใดส่วนหนึ่งของดวงตาหรือทั้งหมดก็ได้

อ่านเพิ่มเติม...

ถั่งเช่า (Cordyceps sinensis)

หรือ ตังถั่งแห่เช่า, ตังถั่งเช่า เป็นยาสมุนไพรที่ใช้แพร่หลายมากในประเทศจีน ซึ่ง จัดเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อค้างคาวกินสปอร์ของเห็ดชนิด นี้เข้าไป และเชื้อเห็ดชนิดนี้ก็จะเจริญเติบโต จนกระทั่งมีต้นเห็ดงอกออกมาจากส่วนหัวของตัวหนอน โดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอน จนทำให้ตัวหนอนตายไป เป็นผลให้ถั่งเช่า มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “หญ้าหนอน”

อ่านเพิ่มเติม...