(วัตถุดิบ) ประกอบอาหาร

Dried Food

Dried White Fungus

เห็ดหูหนูขาวแห้ง

Dried Jews Ear Mushroom

เห็ดหูหนูดำแห้ง